UT in the media

University of Twente

Als onderdeel voor een videopresentatie van de University of Twente zijn in opdracht van Moekotte Media een aantal animaties gemaakt. Deze animaties geven de krantartikelen van de universiteit op dynamische wijze weer, in de huisstijl van het gekozen jaar-thema.

Credits
3d animatie:

JOERI CLASON
Klant
University Twente
Partner
Techniek
3d animatie