Tablecloth Simulations

NLD: Voor Venilia France haar tafelkleden collectie is op creatieve wijze gebruik gemaakt van eerder gemaakt foto’s. Door deze foto’s op juiste wijze te simuleren in 3d software, zijn deze foto’s hergebruikt en worden alleen de kleden vervangen. Ook zijn er totale 3d omgevingen gecreëerd die terug te vinden zijn in de nieuwe catalogus en collectie van Venilia France

ENG: For Vénilia we made use of earlier taken photos, to reuse them combined with 3d simulations for their catalog and web. By mimicking these scenes in 3d-software, the products in the scene can be precisely replaced while keeping the rest of the photo intact. When choosing this method, there is total control over light, design and assets. Further advantage of this method is that it is quicker and faster in comparison to do it in the real world.
These simulations have been used for Vénilia’s web and catalog collection.

Live Examples

NL: De volgende vergelijkingsfoto’s zijn interactief: klik en sleep de verticale groene streep (links originele foto, rechts het nieuwe resultaat)

ENG: The following examples are interactive: click and drag the vertical line to see the original(left) and new result(right)

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Original

New

Fabric Cloth

Transparent PVC / Vinyl

Product on an white background with / without A shadow

Fabric Cloth

Transparent PVC / Vinyl

Product on an white background with / without A shadow

Credits
Joeri Clason
Client
Vénilia
Technique
3d modelling
Compositing